20 december, 2007

Dyster framtid för torsken

EU:s fiske- och jordbruksministrar kom tidigt på morgonen 19 december överens om kvoterna för 2008. Kvoten för torskfisket i Nordsjön ökar med 11 procent, i Kattegatt sänks den med 8 procent jämfört med kommissionens förslag på en minskning med 25 procent.

– Med dagens beslut fortsätter det slösaktiga fisket. Det är fullständigt ofattbart att historien går igen och att vi fortfarande inte har lärt av våra misstag, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF.

Genom att ignorera den biologiska rådgivningen underminerar fiskeministrarna, nu liksom tidigare, torskbeståndens återhämtning.

Tidigare i år har Internationella havsforskningsrådet ICES meddelat att Nordsjötorsken börjat återhämta sig men inte tillräckligt för att tillåta höjda kvoter.

Trots att fiskeministrarna tagit viss hänsyn till bifångsterna i kvotbesluten, är åtgärderna helt otillräckliga

– Om det inte finns tydliga krav på selektiva redskap för att undvika att ung eller lekande torsk tas upp som bifångst, kommer mängden torsk som kastas överbord även i fortsättningen att vara hög och torskens förutsättningar för återhämtning försämras, säger Inger Näslund.

Enligt havsfiskelaboratoriet i Lysekil är situationen för torsken i Kattegatt värre än någonsin och forskarna har sedan 2002 förordat fiskeförbud.

Men istället för att stoppa torskfisket i Kattegatt tycks EUs fiskeministrar endast vilja satsa på kortsiktiga kommersiella och politiska vinster. Risken är stor att torskbestånden kollapsar och försvinner för alltid som de gjorde utanför Kanadas kust under 1990-talet. Där tog det för lång tid innan åtgärder sattes in, torsken försvann och har sedandess inte kommit tillbaka.

Med tanke på EUs tidigare rapport om medlemsstaternas svartfiske och bristfälliga kontroll borde fiskeministrarna satsa mer på en effektivare övervakning av fisket.

Tills dess att kontrollen är tillförlitlig anser WWF att fiske på svaga bestånd inte ska tillåtas.

Läs WWFs förslag på hur man kan få laglig fisk
på tallriken: Recipe for legal fish på www.wwf.se