23 januari, 2008

KGK Suzuki tar över Sea Star i Sverige

Finska Sea Star har fått en generalagent för sina båtar i Sverige från och med 2008. Det är KGK Suzuki som nu ytterligare förstärker sitt båtprogram och som i och med det får ännu en akterspegel till företagets utbordare. För det finska båtföretaget innebär det att de nu får ett stort återförsäljarnät som ska bidra till att öka företagets båtförsäljning i Sverige.

Sea Star 660 blir den första båten i KGK Suzukis program, en modell som kommer att visas i nya Suzukihallen på Svenska Mässans båtmässa och på Allt för sjön på Stockholmsmässan.

– Båtmodellerna från finska Sea Star som är anpassade för oss nordbor blir ett mycket bra komplement i vår båtflotta, säger Lasse Johansson produktchef på KGK Suzuki Marin.

Sea Stars båtar är byggda av handupplagd glasfiberarmerad plast och håller en hög och jämn kvalitet. Säkerheten är högt prioriterad och märks till exempel på de stabila rostfria räckena på både för- och akterdäck och på tak. Den skyddande styrhytten, med klassens bästa ståhöjd, ger bra skydd i sjögång.

– Båtarna är väl genomtänkta för att klara alla typer av sjötransportbehov på ett enkelt och praktiskt sätt, fortsätter Lasse Johansson. Sea Star 660 har en stor transportkapacitet och det är lätt att komma ombord tack vare det stabila peket och en bred dörr in i styrhytten.

Välutrustade båtar
Utrustningen i Sea Stars båtar är av hög kvalitet med exempelvis rostfria syrafasta räcken samt fönster och dörrar med aluminiumramar. Inredningen i teak och de utvalda textilierna ger en varm och ombonad känsla i hytten.

I standardutrustningen finns till exempel trimplan, hydraulstyrning, en integrerad dubbel badplattform, rostfri syrafast badstege, ankarbox i fören, stuvutrymmen i för och akter, rikligt med stuvutrymmen i hytten, klädkrokar och en bred taklucka med flera fasta lägen.

För att erbjuda ägarna en bra säkerhet kan detaljer som kompass, lanternor, elektrisk länspump och brandsläckare nämnas i standardutrustningen.
KGK Suzuki har under de senaste åren genomfört en medveten satsning på att ökat sitt marina program. Från att ha varit en generalagent för Suzukis båtmotorer till att idag kunna erbjuda marknaden både utbordare, båtar, stöldskydd, tillbehör och speciella Suzukiförsäkringar.

KGK Suzuki är idag generalagent för Suzukis utbordare, Sea Star, AMT, MV-Marin, Capelli och Suzumar gummibåtar. I det marina programmet ingår också samarbeten med RING Powercraft, Galeon boats, Ideal båtar, HR boats och Rocad.

Info www.suzuki.se