4 februari, 2008

Ny giftfri bottenfärg från svenskt företag

För första gången lanseras nu en giftfri bottenfärg baserad på det svenska miljöteknikföretaget Ekomarines patent. Färgen, Neptune Formula, innehåller enligt tillverkaren varken tungmetaller eller andra gifter.

Neptune Formula har utvecklats sedan 2001 och utvecklingen har skett bland annat i samarbete med Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium i Bohuslän. Genom att utnyttja naturliga processer i havet fungerar Neptune Formula på ett helt annat sätt än andra båtbottenfärger.

– Färgen fungerar som ett underlag för mikroorganismer som skapar ett syrefattigt tunt skikt i vattnet närmast skrovet, säger Claes Tarras Ericsson, VD på Ekomarine. Det avskräcker havstulpaner och annan beväxning från att sätta sig där.

Färgen är helt giftfri och innehåller varken tungmetaller som koppar eller zink eller några andra gifter. Att få bästa möjliga prestanda på färgen har varit högsta prioritet under utvecklingsarbetet.

– Alla vi som tycker om att segla vet ju att det helt enkelt inte fungerar med beväxning på botten, säger Claes Tarras Ericsson, VD på Ekomarine. Beväxt båtbotten leder också till försämrad bränsleekonomi samt lägre hastigheter och därmed ökade utsläpp. Samtidigt vet jag att jag inte är ensam om att oroa mig för hur vi påverkar livet i vattnet.

Den första versionen av Neptune Formula kommer att vara främst till för den svenska Ostkusten på båtar som går upp till 12 knop. Men en Västkustfärg väntas vara testad och klar till nästa säsong. Neptune Formula är en självpolerande, men inte kritande, färg som dessutom enbart innehåller lågaromatiska lösningsmedel, vilket gör den mindre hälsovådlig att arbeta med än många andra bottenfärger.

Under utvecklingen av färgen har den utprovats både i laboratorieförsök och på båtar runt Sveriges kuster samt i Danmark. Dessutom utvecklas färgen under vintersäsongen även i Florida, i USA där värmen och salthalten i vattnet gör att beväxningen är kraftigare än i svenska vatten.

Info www.ekomarine.se

Mer om färgen www.neptuneformula.com