19 februari, 2008

Marinmuseum går på djupet

Hur går arbetet med Kronan, vad händer med Vasa och vilka spår från historien finns i vattnen längs våra kuster? Svaren får du under Marinmuseums föreläsningsserie om marinarkeologi.

Föreläsningrna hålls på Marinmuseum i Karlskrona. Program:

Torsdag 21/2 kl 18.00
Regalskeppet Kronan – äventyret fortsätter

Torsdag 28/2 kl 18.00
Sjunkna örlogsskepp – marinarkeologi och den svenska flottan

Torsdag 6/3 kl 18.00
Vasaforskning och Vasabevarande

Under våren satsar Marinmuseum i Karlskrona på att lyfta fram marinarkeologi med tre föreläsningar i ämnet. Ta chansen att lära dig mer om Kronan, vraken längs våra kuster och Vasaskeppets framtidsutsikter.

Först ut är Lars Einarsson från Kalmar läns museum som berättar om regalskeppet Kronan som förliste utanför Öland 1676. Sedan Anders Franzéns upptäckt av skeppet i augusti 1980 har vraket undersökts i 27 år. Sakta börjar bilden av stormaktstidens största skepp att klarna.

Som nummer två i serien föreläser intendent Patrik Höglund från arkeologienheten på Statens maritima museer om sjunkna örlogsskepp, marinarkeologi och den svenska flottan. Längs våra kuster finns mängder mer krigsvrak från 1500-talet och framåt. Patrik Höglund berättar om de spår som dessa vrak har lämnat efter sig. Dessutom, Åke Jahnsson, kännare av Karlskronas undervattensvärd och hängiven dykare svarar på frågor om lokala vrak och dykning i blekinges vatten.

Sist ut är Magnus Olofsson från vasaenheten i Stockholm. Han berättar om Vasaskeppet och hur hon mår. Vilka problem finns när det gäller bevarandet av skeppet, hur har de uppstått och vad kan vi göra åt saken? Magnus Olofsson ger svaren på dessa frågor.

Info www.marinmuseum.se