19 februari, 2008

Båtturismen i Sverige ökade 5,2 procent sommaren 2007

Antalet utländska båtar i svenska gästhamnar ökar kraftigt. I vissa hamnar är det idag fler utländska gäster än svenska. En tydlig trend är att båtarna blir större, samtidigt som antalet personer ombord på varje båt sjunker något.

Riksföreningen Gästhamnar Sverige har på Nuteks uppdrag tagit in beläggningsstatistik från gästhamnarna i Sverige under de senaste fem åren – 2007 års siffror är glädjande.

Sommaren 2007 registrerades cirka 568 000 båtnätter i de svenska gästhamnarna, en ökning med 5,2 procent från 2006. Däremot minskade antalet övernattande personer (gästnätter) med 0,7 procent.

Detta innebär över 1,64 miljoner övernattningar som tillför turistnäringen ett stort tillskott. En genomsnittlig båtturist i till exempel Kalmars gästhamn spenderade 750 kronor per hamndygn under 2007.

Antalet utländska övernattningar i svenska gästhamnar ökade kraftigt under 2007. Utlandsmarknaden ökade med 221 000 gästnätter eller med drygt 45 procent medan de svenska övernattningarna minskade med 20 procent.

De största utlandsmarknaderna var Tyskland med nästan 15,9 procent, Danmark med 13,5 procent och Norge med 3,5 procent av samtliga övernattningar.

Störst besökarantal har gästhamnarna i Västra Götalands län som svarar för nästan 45 procent av de totala övernattningarna. Därefter kommer Stockholms län med knappt 20 procent följt av Skåne med ca 9 procent. Procentuellt var det Norrbotten som ökade mest i antal gästnätter, plus 17,7, följt av Östergötlands län som ökade med 11,8 procent under 2007.