22 februari, 2008

Segling klassas som friskvård

Segling som tidigare varit exkluderad från att vara friskvård, kommer med det nya förslaget bli avdragsgill som friskvård, säger Krister Hammarbergh. Att inte låta segling eller andra undantagna idrotter få ha samma villkor som övrig idrott är förlegat. Jag är nöjd över att arbetet med att få till stånd en förändring äntligen gett resultat.

Skatteutskottet blev igår färdigt med sitt betänkande och föreslår nu att man inför en beloppsgräns för hur mycket en skattefri motion – eller friskförmån ska få kosta. Det betyder att fler motionsformer kommer att rymmas inom det skattefria området.

Krister Hammarbergh har drivit frågan om att ändra reglerna för friskvårdsförmån under ett flertal år.

Systemet kring friskvårdsfrågan blir med det nya förslaget mer neutralt och istället att som förut klassa vilka idrotter som ska godkännas som friskvård föreslås nu alltså en beloppsgräns för hur hög stödet från arbetsgivaren ska vara. Skatteverket arbetar nu med ett nytt regelverk som förhoppningsvis kan träda i kraft snarast möjligt.

Förutom segling, kommer även de tidigare undantagen ridning, golf och utförsåkning att kunna omfattas och bli en skattefri friskvårdsförmån för anställd personal.