17 mars, 2008

Säkerhetsmärkning av småbåtshamnar

Varje år stjäls båtar och båtmotorer för över 200 Mkr, de flesta från hamnar med dålig bevakning. Därför lanserade försäkringsbolaget If under 2007 en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar, kallat Säker hamn. Vid årets slut låg 22 000 svenska småbåtar i Säker hamn.

– Det är mycket glädjande att så många valt att gå med redan första året. Det räcker med ganska enkla åtgärder för att avskräcka tjuvarna. Certifieringen bidrar till att höja tryggheten för båtägare i hela landet, säger Matts René, båtexpert på If och initiativtagare till Säker hamn.
För att bli certifierad som Säker hamn krävs först och främst att hamnen ska ha bevakning på nätterna. Syftet med vakthållningen är att minska risken för båtstölder, det kanske största gisslet för båtägarna.
Räknat i antal har stölderna av båtar och båtmotorer minskat successivt under 2000-talet. Förra året var minskningen nära åtta procent. Men talen är fortfarande höga, under 2007 anmäldes nästan exakt 6000 stulna båtar och båtmotorer. Däremot minskade inte det totala värdet på de stulna objekten, eftersom det är allt dyrare båtar som stjäls. Förra året stals båtar och båtmotorer för 200–250 Mkr, vilket är på samma nivå som året innan.
– Vi ser hur tjuvarna söker sig till hamnar med dålig bevakning medan de som sköter vakthållningen bra klarar sig nästan helt utan stölder, säger Matts René.
Det andra certifieringskravet är att hamnen ska vara skyddad mot öppen sjö och mot svall från utomstående båttrafik. Ett ytterligare kriterium är att hamnen ska ha kontroll över andrahandsuthyrningen av båtplatser.
– Båtklubbarna behöver ha en bra kontakt även med dem som hyr båtplats i andrahand. Anonymitet mellan båtägarna i hamnen är tjuvarnas bästa vän, säger Matts René.
Huvudvinsten för båtfolket med certifieringen är att risken för att få båten stulen eller skadad minskar när trygghetstänkandet förstärks. Dessutom får den som har sin båt i en Säker hamn 15 procents rabatt på båtförsäkringen hos If.
Totalt finns det 1000 hamnar i Sverige som är stora nog för att vara aktuella för Ifs säkerhetsmärkning. Här har omkring hälften av de cirka 300 000 småbåtar som finns försäkrade i Sverige sin hemmahamn. If är näst störst på den svenska båtförsäkringsmarknaden.