18 mars, 2008

Snap Davits på den svenska marknaden

Marineproof är ett nystartat företag som nu har lanserats på Internet. Marineproof riktar sig till fritidsbåtägare och erbjuder ett noga utvalt sortiment av funktionella produkter med hög kvalitet. En stor del av Marineproofs produkter är nya för den svenska marknaden och med det lilla företagets små omkostnader ger det att svenska båtägare får tillgång till ett exklusivt sortiment med låga priser.

Marineproof har knutit återförsäljaravtal med ett antal amerikanska båttillbehörsproducenter bland vilka kan nämnas Weaver industries som tillverkar är ett smart dävertsystem (Snap davits) för jollar utan armdävertens nackdelar.
Siteadressen är, www.marineproof.se