28 mars, 2008

Hallberg-Rassy drömbåt i tysk undersökning

Europas största seglingstidning, Yacht från Tyskland, gör varje år en omfattande läsarundersökning. I år svarade 3 902 av de 180 000 läsarna, vilket får anses som en hög siffra, på undersökningens frågor. Många frågor ställdes. En av dem var: “Från vilket varv kommer din drömbåt?” Svaret var solklart: ingen annan kommer ens i närheten av Hallberg-Rassy. Jämfört med föregående år hade Hallberg-Rassy till och med dragit ifrån och ökat, medan de övriga i “topp fyra” hade minskat i popularitet.