31 mars, 2008

Projekt för fler ungdomar

Projektet Green Team arbetar med att få barn och ungdomar mer intresserade av friluftsliv, natur och miljö. Nu är Green Team på väg att starta i Jönköping, Skellefteå, Västerås och Eskilstuna.

Svenskt Friluftsliv är initiativtagare till projektet, som innebär en bra möjlighet att visa upp varje organisations verksamhet och på så sätt nå nya medlemmar och ledare i åldern 7–25 år.
Tanken med Green Team är att de olika friluftsorganisationerna som finns lokalt, gemensamt arbetar fram ett smörgåsbord av friluftsaktiviteter som barn- och ungdomar får prova på. I stället för att gå på fotbollsträning en gång i veckan kan man välja Green Team och testa cykling, klättring, fiske och andra friluftsaktiviteter. De ideella friluftsorganisationerna bidrar med barn- och ungdomsledare till aktiviteterna.
Ett årsprogram upprättas där föreningarna turas om att ha återkommande aktiviteter. Under sommaren planeras en Sommarcamp där deltagarna kan praktisera de friluftsaktiviteter de provat på under året, mer koncentrerat. Alternativt kan campen vara ett sätt att fånga nya intressenter till kommande termin. Läs mer på www.svensktfriluftsliv.se
Kom gärna med synpunkter, idéer och tankar kring detta! Och fortsätt maila in verksamhetsberättelse och information om era aktiviteter ute i klubbar och förbund. Mailadressen är sbugast@gmail.com.
Nu är det snart dags att titta över jollen!
Martin Nordström
Barn- och Ungdomskommittén