11 mars, 2008

Filmen om SBU på väg till klubbarna

I månadsskiftet februari-mars skickades filmen om Svenska Båtunionen – Sveriges största båtorganisation – till alla medlemsklubbar.

Filmteamet har varit runt hela Sverige, från de stora sjöarna uppe i Norrland ner till Falsterbokanalen, från Gotland till Västkusten. De har filmat insjöar, innanhav och kanaler och besökt båtförbund och båtklubbar.
Filmen berättar om unionens verksamhet och dess stora betydelse för svenskt båtliv.
Filmen, som distribueras som en DVD-skiva, är på 15 minuter och kan förslagsvis vara ett trevligt inslag på båtklubbens årsmöte.
Bengt Anderhagen