31 mars, 2008

Hotar Banverkets planer Göta Kanals framtid?

Banverkets planer på ett dubbelspår över Göta kanal i Motala har lett till stor oro bland båtfolk och Göta Kanalbolaget.

– Banverket har redan en bro över kanalen och nu vill man bygga ett dubbelspår bredvid, rakt över kanalen. Jag har ett långt perspektiv och vill hellre att man bygger en tunnel, säger kanalbolagets direktör Claes-Göran Östlund.
Banverket menar dock att en tunnel skulle bli för dyrt att bygga. Förhandlingarna mellan Göta kanalbolaget och Banverket har inte varit fruktsamma och fler och fler protesterar nu mot planerna. Claes-Göran Östlund tycker inte att han fått någon förståelse för kraven på ett visst antal broöppningar per dygn eller på bulleråtgärder för att säkra bullernivåerna utmed kanalen. Föreningen Göta kanals Vänner kräver en utredning av alternativa lösningar däribland ett tunnelalternativ.
De närmaste 20 åren tror Claes-Göran Östlund att man kommer att få öppna bron cirka 20 gånger per dag. Men längre fram är han rädd för att tågtrafiken ökar och att Banverket vill minska antalet broöppningar.
– Och jag är rädd för att man i ett längre perspektiv kommer att stänga av kanalen, säger Claes-Göran Östlund.