31 mars, 2008

Höganäs hamn i förändring

Höganäs hamn ligger strategiskt i norra delen av Öresund och är en lämplig hamn inför en segling över Kattegatt. Hamnen drivs av Höganäs Båtsällskap. Med början 2007 har de gamla skjulen rivits och nya byggnader tillkommit som rymmer restaurang med bryggservering, välsorterad marina och en modern servicebyggnad med toaletter, duschar och tvättstuga. Dessutom tillkommer i år ett känt företag inom fartygsdesign. Vintern 2007-2008 rensmuddrades hamnen så att djupet nu är 2,5 m. I hamnen finns tillgång till gratis bredband. Hamnen ligger endast 500 m från stadscentrum med all erforderlig service. Info www.hbs.se