31 mars, 2008

Välförtjänt vilodag för arkivarierna

Sedan en tid har kamratföreningen Ankarena, en sammanslutning av tidigare ledamöter av SBU-styrelsen, haft uppdraget att bringa reda i SBU:s snart 80-åriga arkiv. Ett ihärdigt rotande i protokoll och korrespondens börjar till slut ge resultat och det måste ses som välförtjänt att arkivarierna unnade sig litet avkoppling från det förmodligen rätt dammiga jobbet i det förflutna i SBU:s arkiv, med en nypa frisk luft och litet nya vyer från en av Ålandsfärjorna. Levnadsförhållandena i M/S Cinderellas katakomber fascinerade dessutom.

Det högtidliga sammanträdet bevistades av nästan hälften av föreningens medlemmar och försiggick under intensiva diskussioner om vad som sig tilldrager inom båtlivet idag (med en och annan tillbakablick, förstås) och om fortsättningen på arkivarbetet och hur akterna ska kunna komma mänskligheten till gagn. Som väl är besitter Ankarena gedigen ADB-kunskap och en lång radda moderna idéer inför det fortsatta historieskrivandet stöttes, nöttes och blöttes. Ytterligare flera strävsamma stofiler kommer fortsättningsvis att sysselsättas med att ta fram material till celebrerandet av SBU:s 80-årsjubileumsår.

En särskild programpunkt i Ankarenas sammanträdesplan är den årliga rapporten från redaktör Bengtsson – om framgångarna för tidningen, ja, och om beslutsläget för körkort till sjöss. Han verkar svårstoppad, Bengtsson, men det ska väl kunna bli glad pensionär även av honom så småningom.

Överankaret Malmborg kunde till slut nöjd konstatera att vi åter fick med oss hela gruppen tillbaks till startpunkten i Stockholm. Det lyckas inte varje gång!

Leif Karlsson