1 april, 2008

Miljödebatt skapar efterfrågan på giftfri båtbottenfärg

Det svenska företaget Ekomarine, som bland annat Östersjöstiftelsen står bakom, ser en ökad efterfrågan på giftfri båtbottenfärg. På kort tid har företaget lyckats nå ut till dubbelt så många återförsäljare som planerat med sin nya giftfria bottenfärg Neptune Formula.

– Den senaste tidens fokus på giftig bottenfärg i Östersjön har gjort att många fritidsbåtsägare efterfrågar giftfria alternativ som också fungerar som ett skydd mot beväxning, såsom havstulpaner och annan påväxt, säger Claes Tarras Ericsson, VD på Ekomarine.
– För första gången kan nu återförsäljarna erbjuda kunderna ett miljösäkert alternativ, säger Claes. Den största anledningen till att så många återförsäljare är intresserade är att båtägare själva frågat efter miljöalternativ hos handlarna.
Totalt finns färgen Neptune Formula hos 40 återförsäljare längs Ostkusten i stället för 20 som var målet för året. Intresserade båtägare som vill använda Neptune Formula har också hört av sig från Västkusten och från Danmark och Norge, trots att garantin inte gäller där i år.
Ekomarines färg Neptune Formula är inte giftig, utan har i stället en biologisk effekt. Bakom företaget står bland annat Östersjöstiftelsen samt Allba Invest AB. Färgen har utvecklats i samarbete med Tjärnö marinbiologiska laboratorium i Bohuslän samt Ytkemiska Institutet. Färgen bygger på Ekomarines patent i Sverige samt internationellt i bland annat USA och EU.

www.neptuneformula.com