2 april, 2008

Toyota inför energideklaration av alla nya bilar

Som första billeverantör i Sverige inför Toyota i april 2008 en energideklaration av alla nya Toyota-bilar. Deklarationen, som helt följer det förslag som Konsumentverket har tagit fram, ska göra det lättare för bilköparna att göra ett miljöriktigt val. Hittills har inga båtföretag gjort något liknande, men det kanske är på väg.

Toyotas energideklaration påminner om den märkning som sedan flera år tillbaka används för bland annat vitvaror. En skala mellan A och G visar på ett pedagogiskt sätt hur energi­effektiv bilen är, det vill säga hur mycket koldioxid (CO2) som bilen släpper ut per kilometer. ”A” är bäst, med ett koldioxidutsläpp under 100 g/km.

Från april ska den nya energideklarationen finnas på informationsskyltarna vid alla nya bilar hos Toyotas återförsäljare. Successivt kommer den också att finnas i allt broschyrmaterial.

– Vi vill på ett tydligt sätt visa hur mycket koldioxid våra bilmodeller med olika motoralternativ släpper ut. Därigenom hoppas vi kunna påverka bilköparna att göra ett så energieffektivt val som möjligt, säger Hans-Eric Almebäck som är vd för Toyota Sweden AB. Det handlar inte om att till varje pris välja en liten bil, utan om att fatta ett medvetet beslut om vilken bil man ska köpa oavsett storleksklass.

Toyota i Sverige har miljödeklarerat sin bilar sedan 15 år tillbaka. Hittills har det dock inte gått att på ett tillräckligt enkelt och tydligt sätt se hur energieffektiv en speciell bilmodell är.

– Det förslag som Konsumentverket har tagit fram är mycket bra och kommer förhoppnings­vis att införas mer allmänt i bilhandeln 2009 eller 2010. Vi vill inte vänta så länge. Det är en så angelägen fråga att vi har beslutat att börja redan nu, säger Hans-Eric Almebäck. Det ligger också helt i linje med de tydliga mål som vi satte upp i fjol för våra återförsäljare om att sänka de genomsnittliga koldioxidutsläppen för nybilsförsäljningen.

– Konsumenterna kommer i slutänden att tjäna på att välja en så energieffektiv bil som möjligt inom respektive storleksklass. Eftersom samtliga bränslepriser lär fortsätta att stiga, kommer energieffektiva bilar absolut att ha ett högre andrahandsvärde. Då är den miljö­märkning som vi nu inför till mycket god hjälp när man köper ny bil.