16 april, 2008

Positionering av mobiler hjälper nödställda

Nu kan alla de fyra stora mobiloperatörerna i Sverige d v s Telia, Tele 2, Telenor och 3, lämna positionsuppgifter om mobilsamtal till SOS Alarm vid nödsamtal. Detta har införts successivt med början under förra året men är nu heltäckande. Hittills har SOS Alarm gjort ca 9 000. På årsbasis räknar SOS Alarm med att behöva göra ca 30 000 sådana förfrågningar per år.

Det innebär att SOS Alarm vid mobilsamtal där den inringandes position är oklar kan gå in med en förfrågan till teleoperatören. Det förekommer t ex att den inringande förlorar medvetandet av under samtalet eller att man helt enkelt inte vet var man befinner sig på en väg, i skogen eller på sjön. Det tar 5-10 sek att få fram positionen.

– Genom positioneringen av mobilsamtal kan, enligt EU:s beräkningar, ytterligare ca 100 liv per år räddas i Sverige, säger Nils-Erik Norin som är ansvarig för nödnumret 112 inom SOS Alarm. Det är beräknat efter att positioneringen utvecklats till att omfatta även GPS. I det här första steget kan vi se en yta och i den finns oftast någon hållpunkt t ex en väg som gör att sökytan blir begränsad. I de flesta fall innebär det tillräcklig exakthet och det finns redan många exempel på att tillgången till positionering har haft stor betydelse för utgången av händelser som har kommit in som larm till 112. Se bilaga.

Teleoperatörerna får ersättning för varje uppgift de hämtar åt SOS Alarm. Ersättningen beräknas för enkelhetens skull enligt en modell som motsvarar respektive operatörs marknadsandel, sammanlagt ca 3 Milj kr på årsbasis.

Bakgrunden till positioneringen är att EU genom sitt telekomdirektiv har ställt krav på operatörerna att lämna ut uppgift om position där så är tekniskt möjligt. Regeringen har uppdragit åt SOS Alarm att tillsammans med teleoperatörerna utarbeta en gemensam standard för detta.

– Teleoperatörerna har alla varit angelägna om att tillsammans med oss utveckla denna möjlighet att få hjälp. För de flesta människor är nödnumret 112 nog den viktigaste tjänsten i deras mobiltelefon.

Exempel

Mobilpositionering räddade liv

Natten till den 28 oktober fick SOS-centralen i Norrköping ett nödanrop på nödnumret 112 från en man som har drabbats av kramp och som omedelbart behövde ambulans. Mannen, som ringde från en mobiltelefon, uppgav att han befann sig “någonstans i Linköping”, men kunde inte ange någon exakt adress.

Med hjälp av mobilpositionering kunde man dock på SOS-centralen konstatera att mannen i själva verket befann sig i ett mindre samhälle ca 12 km öster om Linköping. En ambulans dirigerades till platsen och mannen kunde föras till sjukhus.

Enligt de båda SOS-operatörer som arbetade med ärendet hade man sannolikt inte hittat mannen i tid utan mobilpositionering.

Vilsna i skogen funna
med mobilpositionering

SOS-centralen i Uppsala har snabbt kunnat bidra till att människor som har gått vilse i skogen i Uppland har kunnat räddas. Med hjälp av positionering av mobilsamtal till 112 har SOS-operatörer vid två tillfällen i september kunnat lokalisera vilsna personer som inte har hittat hem på egen hand.

En kvinna som nyligen hade flyttat till Söderfors i norra Uppland körde en dag i september med bil till skogen för att plocka svamp. När hon skulle bege sig tillbaka till bilen konstaterade hon att hon hade gått vilse. Det började skymma, hon blev orolig och ringde nödnumret 112.

Operatören på SOS-centralen i Uppsala som tog emot samtalet frågade kvinnan om hon kunde höra någon biltrafik, om hon kunde se någon kraftledning eller liknande. Hon varken hörde bilar eller såg några ledningar eller annat som kunde hjälpa till att lokalisera henne. Under samtalets gång positionerade operatören kvinnans mobiltelefon och medan kvinnan var kvar i telefonen ringde operatören till polisen och lämnade koordinaterna för det område där hon befann sig. Polisen i Tierp ryckte ut och hittade kvinnan.

Vid ett annat tillfälle någon vecka senare hade ett par i Forsmarksområdet gått en promenadslinga i skogen men hamnat vilse. Paret ringde nödnumret 112 och SOS-operatören i Uppsala positionerade mobiltelefonen som paret ringde ifrån och meddelade koordinaterna till polisen som i sin tur kunde leta rätt på de båda personerna.