16 april, 2008

Aqualiv lämnar in stämningsansökan mot konkurrent

Aqualiv AB, f.d. Mobwatcher, har lämnat in en stämningsansökan mot ett annat företag inom marinbranschen till Stockholms tingsrätt. Ursprunget till tvisten är i grunden en personlig konflikt mellan det konkurrerande företaget och en f.d. anställd som numera arbetar som konsult åt Aqualiv AB.

I stämningsansökan yrkar Aqualiv AB förbud enligt marknadsföringslagen för det andra företaget att sprida vilseledande, otillbörliga och misskrediterande påståenden om Aqualivs produkter.
Skälet till Aqualivs stämningsansökan är att det andra företaget tagit kontakt med flera av Aqualivs kunder och framfört onyanserade påståenden om Aqualiv och dess produkter.

– Vi behöver inte kopiera någon. Våra produkter liknar varandra men har annorlunda funktionalitet. Vi uppmuntrar konkurrens men accepterar inte marknadsföringsmetoder som strider mot lagen säger Mattias Malmgren vd på Aqualiv AB.

Hemsida: www.aqualiv.com