2 maj, 2008

Ekomarine tecknar försäljningsavtal i Finland

Det svenska miljöteknikföretaget Ekomarine har tecknat avtal med återförsäljare i Finland. Den giftfria båtbottenfärgen Neptune Formula säljs nu på den finländska marknaden av företaget Aquastore.

För några månader sedan lanserade Ekomarine färgen Neptune Formula i Sverige. Färgen bygger på företagets patenterade teknik för att skydda mot marin beväxning på båtbottnar utan att använda gifter.

– Intresset för färgen är större än vi väntade oss, så här första säsongen, säger Claes Tarras Ericsson, VD på Ekomarine. Att vi börjar sälja Neptune Formula i Finland är en framgång. Dessutom finns färgen redan tillgänglig hos dubbelt så många svenska återförsäljare som vi planerade för. Intresset för färgen grundar sig framförallt i att många båtägare efterfrågar ett miljösäkert alternativ till giftfärgerna.

– Det är roligt att kunna vara en föregångare när det gäller att erbjuda miljötrygga alternativ, säger Erkki Aaurinkoski, försäljningschef på Aquastore i Finland. Som återförsäljare har vi märkt att miljöintresset bland båtägare är stort, så det är viktigt att kunna möta den efterfrågan.

Färgen Neptune Formula har utvecklats i Sverige av Ekomarine i samarbete bland annat med Tjärnö Marinbiologiska laboratorium och Ytkemiska institutet. Tekniken är patentskyddad i Sverige och skyddas även i bland annat EU, USA, Japan och Sydkorea. Företaget bygger sin teknik på upptäckten att en naturlig bakteriefilm skapar ett syrereducerat skikt närmast skrovet som avskräcker bland annat havstulpaner.

Länk: www.neptuneformula.com