5 maj, 2008

Första nya flygplanet levererat till KBV

Fredagen 2 maj levererades det första av tre nya flygplan till svenska Kustbevakningen vid en ceremoni i Toronto i Kanada. Leverantören Field Aviation överlämnade KBV 501, ett plan av typen DASH 8 Q300, till Kustbevakningen och en symbolisk nyckel till Kustbevakningens generaldirektör Hans Lindqvist.

Bland de som deltog vid det högtidliga tillfället var också Sveriges ambassadör i Kanada Ingrid Iremark, ordföranden i Field Aviations moderbolag Richard Hunting, projektledaren vid FMV Philippa Boman och Kustbevakningens projekansvarige tekniska direktören Åke Dagnevik. Som hedersgäst och blivande fadder till flygplanet deltog också Mats Sundin, svensk lagkapten i Toronto Maple Leafs.

– Mats är ju en av de största hockeyprofiler vi har i Sverige. Han är kanske ännu större här i Toronto där han spelat i många år och där man också bygger våra nya flygplan. Han är en mycket populär representant för Sverige och har stort intresse för sjöliv, fiske, natur och miljö. Därför tycker vi det är mycket roligt att han ville vara med här och åta sig det symboliska fadderskapet, säger chefen för Kustbevakningsflyget Lars Franzén.

– Det känns otroligt bra att snart kunna starta resan hem till Sverige i vårt nya flygplan. Det är efterlängtat och kommer att betyda mycket för Kustbevakningens förmåga att övervaka farvattnen runt Sverige i framtiden. De nya flygplanen är utrustade med den absolut bästa tekniken för spaning, övervakning och räddningstjänst och detkommer att innebära väsentligt ökad förmåga till upptäckt, dokumentation och räddningsinsatser, säger Lars Franzén.

Torsdagen den 8 maj kl.1300 landar KBV 501 på Stockholm Skavsta flygplats. Även här kommer en ceremoni att genomföras med representanter för Kustbevakningen och inbjudna gäster, däribland representanter från leverantören. De övriga två flygplanen beräknas anlända till Sverige inom några månader.

Länk: www.kustbevakningen.se