7 maj, 2008

Båtstölder för en miljon om dagen

Förra sommaren stals båtar och båtmotorer för mer än en miljon kronor om dagen. Trots den höga siffran har antalet stulna båtar i Sverige minskat betydligt under senare år. Värdet på de stulna båtarna är däremot konstant. Nästan var tredje båt stjäls i Stockholm.

Varje år stjäls båtar och båtmotorer för omkring 250 miljoner kronor. Räknat i antal har stölderna av båtar minskat successivt under 2000-talet. Förra året var minskningen drygt 10 procent, 2 371 båtar stals 2007 jämfört med 2 642 året innan (BRÅ). Däremot minskade inte det totala värdet på de stulna objekten, eftersom det är allt dyrare båtar som stjäls.

– Vi ser hur tjuvarna söker sig till hamnar med dålig bevakning medan de som sköter vakthållningen bra klarar sig nästan helt utan stölder, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Båtförsäljningen har ökat markant det senaste decenniet. Det minskande antalet båtstölder, trots att beståndet har ökat, visar att skadeförebyggande åtgärder faktiskt ger resultat.

– Redan några enkla tips kan bidra dramatiskt till att minska risken för stöld, säger Dan Falconer.

De flesta båta stjäls från hamnar med dålig bevakning. Därför lanserade If under 2007 en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar, sk Säker hamn. Intresset från hamnarna var stort och vid årets slut låg 22 000 svenska småbåtar i Säker hamn.

Tips för att förhindra stölder och inbrott:
• Låt om möjligt båten ligga i en bevakad hamn.
• Lås utombordsmotorn med ett klass 3-lås.
• Lås din utombordare vid bryggan med en härdad kätting (10-13 mm) och säkerhetslås.
• Försäkra dig om att du och ditt försäkringsbolag har tillräckligt detaljerade identifikationsuppgifter om din båt och utombordsmotor. Både båtens och motorns tillverkningsnummer och speciella kännetecken som skrapor och skavanker ska tas med.
• Ta med dig snabbt löstagbar elektronisk utrustning när du lämnar båten.
• Skyddsmärk båten och motorn.
• När du ska förvara båten på en trailer, se till att trailern är låst och att båten är låst vid trailern.
• Skaffa en If Tracker. När trackerns ankarvakt är aktiverat går det larm direkt till en larmcentral om båten flyttas av en obehörig. Polisen kan agera omedelbart. Med If Tracker får du upp till 5 000 kr lägre självrisk och 20 procents rabatt på båtförsäkringen.

Det finns över 1 miljon fritidsbåtar i Sverige. Förra året såldes cirka 20 000 nya fritidsbåtar i Sverige. Det är trettonde året i rad som antalet fritidsbåtar i Sverige ökar (Sweboat).

Mer än två tredjedelar av alla båtar är försäkrade i någon form. Närmare 40 procent är försäkrade genom speciella båtförsäkringar. Knappt 30 procent är i stället försäkrade genom hemförsäkringen.

Bilden: Nimbus 30S Nova. Foto: Nimbus Boats.