16 maj, 2008

SBU protesterar mot statlig utredning om Sjöfartsverket

Svenska Båtunionen, Sveriges största båtorganisation med drygt 155 000 medlemmar – samtliga båtägare – säger nej till statligt utredningsförslag om att privatisera farleder som huvudsakligen används av skärgårdsbor, fritidsbåtar, fiskebåtar, mindre passagerarbåtar m fl. Enligt utredaren Jonas Bjelvenstam som på torsdagen lämnade över den s k Lotsutredningen – en utredning om Sjöfartsverkets framtida verksamhet – till regeringen, bör Sjöfartsverket avhända sig ansvaret för de s k fritidsbåtfarlederna med motiveringen att dessa inte skall höra till den statliga verksamheten.

– Staten har genom Sjöfartsverket ansvaret för sjösäkerheten och framkomligheten i våra vatten och dessutom sjöräddningen om olyckan är framme, konstaterar Göran Andersson, ordförande i Svenska Båtunionen. Att överlåta ansvaret på kommuner och frivilliga krafter verkar lite väl naivt.

Den kommersiella sjöfarten till Sverige betalar ca 1,2 miljarder kr i farleds- och varuavgifter årligen till Sjöfartsverket men däremot inte någon bränsleskatt. Den inbetalda summan motsvarar ungefär kostnaderna för farledsunderhållet.

Fritidsbåtarna betalar varje år in minst 1,2 miljarder kr i bränsleskatter och andra avgifter men däremot inte några farledsavgifter. Sjöfartsverkets kostnader för att hålla fritidsfarleder kostar 20 miljoner kr per år… Någonstans har utredaren glömt sin miniräknare, konstaterar Göran Andersson.

Svenska Båtunionen gör tummen ned för denna del av den Bjelvenstamska utredningen och hoppas att regeringen gör samma sak efter remisstiden utgång.

Mera info:
Göran Andersson
Ordförande Svenska Båtunionen
Tel 0730-440944
E-mail: ordförande@batunionen.com

Foto: Sjöfartsverket.