16 maj, 2008

Bohuskustens två första hänsynsområden utsedda

Vasholmarna och Getryggen-Sandryggen utsågs idag till hänsynsområden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det innebär att de populära naturhamnarna nu enbart ska bli en angelägenhet för båtfolk som vill ha lugn och ro. – Det här är viktigt, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson. Vi vill förtydliga allemansrätten. Alla ska ha rätt till att kunna njuta av vår skärgård utan att störas av hög musik, varvande motorer och festskrål. Det handlar om respekt för naturen och stillheten.

Vasholmarna och Getryggen-Sandryggen utsågs idag till hänsynsområden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det innebär att de populära naturhamnarna nu enbart ska bli en angelägenhet för båtfolk som vill ha lugn och ro.

– Det här är viktigt, säger länsöverdirektör Göran Bengtsson. Vi vill förtydliga allemansrätten. Alla ska ha rätt till att kunna njuta av vår skärgård utan att störas av hög musik, varvande motorer och festskrål. Det handlar om respekt för naturen och stillheten.

Vasholmarna ligger utanför Grundsund i Lysekils kommun och Getryggen-Sandryggen är en del av skärgården utanför Fjällbacka i Tanums kommun. Att just dessa platser nu utsetts till hänsynsområden är ett resultat av ett noggrant utredningsarbete.

– Det är en kombination av geografi, popularitet och remissutlåtanden, säger Kerstin Harvenberg, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen. Att vi nu kommit till beslut känns oerhört tillfredställande eftersom vi vet att det handlar om ett efterlängtat initiativ. Inte minst genom enkätsvar och reaktioner vid vår monter under Båtmässan.

Hänsynsområden kommer att utses på flera håll längs den svenska kusten och regelverket bygger mycket på frivillighet.

– Jag är övertygad om att den sociala kontrollen gör att reglerna efterlevs, fortsätter Kerstin Harvenberg. Skyltar informerar om vad hänsynsområdet innebär och tillräckligt många som sökt sig till platsen har gjort det just för att få lugn och ro. Med tanke på att kustlinjen mellan Göteborg och Strömstad är 150 mil lång är det ju inte för mycket begärt att det finns två fredade oaser som alternativ…

En utvärdering av satsningen ska göras under sommaren. De båda bohuslänska hänsynsområdena ska jämföras med två referensområden och om resultatet är positivt kan ytterligare en eller flera naturhamnar komma att öronmärkas på liknande sätt.

Länk:
www.o.lst.se/o/amnen/Miljoskydd/hansynsomraden/Bildade_omraden.htm

Kommentarer

Meta Grunden 18:32:27 2009-07-27

Synd att detta skall behövas göras. Borde väl vara en självklarhet. Men jag ställer mig positiv.