16 maj, 2008

Danviksbron hålls öppen i vår

Regeringen bifaller Saltsjön-Mälarens Båtförbunds (SMBF) och Kryssarklubbens överklaganden om att Danviksbron i Stockholm skall kunna öppnas för båtar med masthöjd över 11,7 meter under våren och försommaren. Bron kommer endast vara stängd mellan 14 april och 21 april.

På grund av reparationsarbeten skulle Danviksbron inte öppnas under perioden 14 april till 15 juni, enligt beslut av Länsstyrelsen i Stockholm. Detta skulle innebära att båtar med en masthöjd högre än 11,7 inte skulle kunna passera genom Danvikskanalen under denna period.
Mot detta protesterade SMBF och Kryssarklubben och menade bland annat att många seglare i Mälaren inte kunde komma ut i Saltsjön utan tvingades att segla runt hela Södertörn och vice versa.
Skälet för regeringens beslut är att man anser att det torde vara möjligt att utföra reparationsarbetena under en mer lämplig tidpunkt i höst innan den kallaste perioden. Detta ger också möjligheter för fritidsbåtstrafiken och andra intressenter att planera inför avstängningen.
Bengt Anderhagen

Bildtext:
Det lönade sig för Lennart Wendt och SMBF att överklaga stängningen av Danviksbron.