16 maj, 2008

Hamn med mack hos Sandarne Båtklubb

Hamnen hos Sandare Båtklubb har god service och kan snart vara en av få hamnar med riklig service och egen sjömack på den här kuststräckan. Sandarne Båtklubb ligger utefter Hälsingekusten, cirka 70 Nm norr om Öregrund och cirka 85 Nm söder om från Härnösand. Hamnen har 2,5–2,0 m djup, el och vatten vid bryggan, dusch och toalett. Inseglingen sker via två enslinjer, yttre belyst (FG) 245 grader. Här finns även trailerramp, mastkran, latrin, och sugtömning. För turisterna finns busstation inom 300 m, flygmuseum 3 km bort samt tåg och turistbyrå cirka 8 km bort. http://sandarnebatklubb.se