16 maj, 2008

Ny styrelse i Runns BF

Runns Båtförbund har fått en ny styrelse. Ordförande/Sjökortsektion är Tony Norström, v. ordf. och styrelsesuppleant är Torbjörn Törnqvist, sekreterare Bo Jonsson. På årsmötet visades en ny film från Polisen om sjöfylleri och mötet diskuterade detta inför sommaren. http://runnsbatforbund.run.to/