19 maj, 2008

Första gången någonsin – Tre seklers flaggskepp

Regalskeppet Vasa, Ostindiefararen Götheborg och Briggen Tre Kronor inom en radie av några meter. 1600-, 1700- och 1800-talsskepp i samma vågskvalp. Den 29 maj anlöper Götheborg pirarna på Galärvarvet/Djurgården. I ett samarrangemang med Briggen Tre Kronor, Vasamuseet och Stockholms stad kommer stockholmarna att bjudas på ett potpurri av maritima aktiviteter 29 maj–1 juni!

När Ostindiefararen Götheborg ger sig av på sin expedition i Östersjön, Baltic Sea Tour, blir stoppet i Stockholm lite som att komma ”hem” för Götheborg i och med att originalet byggdes i Stockholm 1738. Tillsammans med de andra två stockholmsskeppen Vasa och Briggen Tre Kronor hålls under helgen den 29 maj – 1 juni evenemanget ”Tre seklers flaggskepp”.

De tre dagarna kommer att fyllas av aktiviteter som speglar vårt maritima kulturarv i dåtid, nutid och framtid. Exempelvis kommer gammaldags repslageri visas parallellt med dagens tampar av syntetmaterial. Båthallar och museifartyg kommer vara öppna. Tidsenlig musik och tidsenligt klädda människor kommer att inrama området.

På Galärvarvet arrangeras samtidigt Skärgårdsmässan med veteranbåtsmöte i Gästhamnen. Stockholms Sjögård kommer hålla Skärgårdskonvent i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf på Vasamuseet. Hela Galärvarvet kommer sjuda av maritima aktiviteter både på land och vatten. Bland annat kommer en speciell turbåt att köra besökarna gratis mellan Galärvarvet och Sjöhistoriska museet.

Minsveparen M20 kommer erbjuda publika turer på Strömmen. Roddmadamer kommer ro besökare mellan Skeppsholmen och Galärvarvet mm, mm.

Galärvarvet blir under dessa dagar en mötesplats för maritimhistorisk kunskap, forskning och utveckling, i ett slags levande maritimt kulturcentrum. Ostindiefararens besök sammanfaller med Sjöhistoriska museets 70 årsjubileum och bidrar till att maritima samlingar och kulturmiljöer uppmärksammas, bevaras och brukas.

– Det är viktigt med aktiviteter av detta slag för att ge vårt maritima kulturarv den uppmärksamhet det förtjänar. Hela Stockholms historia och utveckling speglas av hur vi använt och använder vattnet och därför är det extra roligt att bjuda in stockholmarna till en alldeles särskild maritim helg, säger Robert Olsson, överintendent för Statens maritima museer som bland annat driver Sjöhistoriska- och Vasamuseet.

Den 2 juni flyttar Götheborg till Skeppsbron och ligger där till och med nationaldagen. Både Briggen Tre Kronor och Götheborg avseglar på kvällen den 6 juni. Götheborgs besök i Stockholm är en etapp av Baltic Sea Tour som är Ostindiefararens omfattande expedition i Östersjön. Ostindiefararen lämnar hemmahamnen i Göteborg den 16:e maj för att segla till Stockholm via Norrköping. Därefter går seglatsen vidare till bland annat Helsingfors och Tallinn samt ett tiotal orter på den svenska ostkusten.

Foto:
Briggen Tre kronor af Stockholm. Fotograf: Olav Skogslund.

Länk: www.vasamuseet.se