23 maj, 2008

Sverige bjuder in till isbrytarsamarbete kring Östersjön

Infrastrukturminister Åsa Torstensson bjuder in länderna kring Östersjön och Norge till ett möte i höst för att diskutera hur isbrytningssamarbetet i Östersjön ska kunna utvecklas ytterligare. Det här meddelade Åsa Torstensson idag på det nordisk-baltiska transportministermötet i Strömstad. – Östersjöregionen är beroende av sjötransporter för handeln och industrins konkurrenskraft. En väl fungerande isbrytning är en viktig förutsättning för sjötransporter året runt. Därför är det angeläget att samarbetet med alla länder runt Östersjön fördjupas. Det är också intressant att diskutera ytterligare användningsområden för isbrytarna, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.