26 maj, 2008

84 hamnar och stränder hissar Blå Flagg

Den 5 juni är det dags för alla hamnar och stränder med den internationella miljöutmärkelsen Blå Flagg att hissa flaggan, som står för en ren, säker och turistvänlig anläggning. I år delar Stiftelsen Håll Sverige Rent ut miljöutmärkelsen till 49 hamnar och 35 stränder. En hamn eller strand som har Blå Flagg arbetar med att öka miljömedvetandet inte bara inom den egna verksamheten utan även gentemot turister och lokalbefolkningen.

– Med miljöutmärkelsen Blå Flagg kan en gästhamn eller badplats systematiskt få hjälp i arbetet med miljö och kvalitetsfrågor, säger Jessica Ångström, projektledare för Blå Flagg på Håll Sverige Rent. För båt- och badturister blir den blå flaggan även en garanti för rena hamnar och stränder med hög säkerhet och service, samt att platsen är fri från skräp och föroreningar. Samtidigt har även individen ett stort ansvar att inte skräpa ner, exempelvis kan en cigarettfimp ligga kvar i naturen cirka1-5 år och ett tuggummi i cirka 20-25 år.

Blå Flagg är den enda miljöutmärkelsen av sitt slag som finns för hamnar och stränder. För att få utmärkelsen Blå Flagg måste stränderna uppfylla 22 och hamnarna 18 obligatoriska kriterier som rör bl a vattenkvalitet, säkerhet, service och miljöinformation. Utöver dem finns ett antal rådgivande riktlinjer. Flaggan måste halas om en kontroll visar att kriterierna inte efterlevs. Hamnarna ska ha en hög säkerhetsstandard, vattnet ska vara rent och fritt från exempelvis oljespill och skräp och en miljöstation måste finnas på plats. Stränderna ska ha god badvattenkvalitet, gott om livräddningsutrustning samt ha information om känsliga naturområden i närheten.

I sommar kommer Håll Sverige Rent att samarbeta med Svenska Livräddningssällskapet (SLS) angående förbättrad badsäkerhet på stränderna.

– Vi kommer åka runt och berätta om Blå Flaggs kriterier till alla hamnar och stränder som har Blå Flagg. Samarbetet med SLS är extra värdefullt då de kan bidra med värdefull kunskap och expertis om säkerhet vid vatten, säger Jessica Ångström.

Blå Flagg är en internationell miljöutmärkelse för hamnar och stränder och drivs internationellt av FEE, Foundation for Environmental Education. Håll Sverige Rent administrerar miljöutmärkelsen i Sverige. I år hissas cirka 3300 flaggor runtom i världen. Sverige är ett av 38 länder, både inom och utanför den Europeiska unionen, där strand- och hamnbesökare kan välja en anläggning med Blå Flagg och därmed försäkra sig om att den har en viss standard.

Länk: www.hsr.se/blaflagg