23 maj, 2008

Moderater besöker sjöpolisen

Fredag kväll 23 maj kommer moderata riksdagsledamöterna Anti Avsan och Helena Bouveng att åka med sjöpolisen i Stockholm för att få inblick i polisens arbete rörande sjöfylleri.

– Vi är övertygade om att en ökad övervakning och en ökad risk för att bli upptäckt, är det viktigaste verktyget att förhindra fylleriet på sjön. Att sjöpolisen finns på plats vid kända ställen avskräcker de allra flesta att sätta sig bakom ratten. Det säger Helena Bouveng inför besöket.

– Det är bra att Kustbevakningen nu ges utökade befogenheter att ingripa mot sjöfylleri men det är minst lika viktigt att sjöpolisen ges tillräckliga resurser för sin verksamhet. Att kunna följa upp hur av gällande regler efterlevs är viktigt. Däremot bör det inte införas en nedre gräns promillegräns som innebär att sjötrafik jämställs med vägtrafik. Det säger Anti Avsan med anledning av besöket.