29 maj, 2008

Årets bidrag till segelfartyg fördelade

Statens maritima museer fördelar årligen 500 000 kr i bidrag till segelfartyg, det så kallade Skutstödet. Bidraget ges för skrovreparationer på fartyg som renoveras med en tydlig kulturhistorisk målsättning.

Nu är årets bidrag beslutade och de går till följande segelfartyg:

ELLEN – 100 000 kr
Ellen är ett före detta seglande fraktfartyg, riggad som skonare. Fartyget ägs av en stiftelse och brukas som skolsegelfartyg. Arbetet med Ellen har en tydlig kulturhistorisk inriktning och omfattande arbeten har gjorts på fartyget under en rad av år. Nu planerar ägaren att byta bord och kölbultar. Ellen är k-märkt och hemmahörande på Beckholmen i Stockholm.

KLARA MARIE – 25 000 kr
Skonaren Klara Marie har renoverats till ett seglande skolfartyg och för chartersegling. Fartyget ägs av en förening som nu planerar för byte av bordläggning och reling. Klara Marie är k-märkt och hemmahörande i Skillinge.

WESTKUST – 375 000 kr
Tremastskonaren Westkust är ett före detta seglande fraktfartyg med en väl fungerande skolseglingsverksamhet. Den nu planerade åtgärden ingår i ett flerårigt renoveringsarbete. Westkust är k-märkt och hemmahörande på Orust.

Fartygsägarna ansöker själva om bidraget och det kan endast ges till seglande fartyg som har varit yrkesverksamma i svenskflaggad sjöfart eller fiske. Läs mer om skutstödet och k-märkning av fartyg på Statens maritima museers webbplats, www.maritima.se.

Bilden: Fartyget Ellen, som tilldelas 100 000 kr.

Foto: Karolina Kristensson, SMM.

Länk: www.maritima.se