29 maj, 2008

Homo till havs på Sjöhistoriska

Sjöhistoriska öppnar utställning om manligt homoliv på Svenska Amerika Liniens fartyg I en tid då kärnfamiljen var ett ideal fann homosexuella män en frihet till sjöss på Svenska Amerika Liniens fartyg. Sjöhistoriska museet öppnar i Båthall 1 den 25 juni utställningen Frizon, som visar nya perspektiv på vårt maritima kulturarv, sjöhistoria och sjömansliv.

– Utställningen fokuserar på det sociala homolivet ombord, på kompetens, yrkesskicklighet och den frizon som faktiskt fanns för homosexuella män i intendenturavdelningen på Sveriges stoltaste varumärke under efterkrigstiden. Utan manligt homoliv ombord hade inte den omtalade strålglansen varit möjlig, säger Johanna Haverlind, utställningsproducent på Sjöhistoriska museet.

Frizon produceras i samband med att Stockholm i år är värd för Europride och Sjöhistoriska museet medverkar tillsammans med flera andra museer i paraplyutställningen Article 1 i Båthall 1 på Galärvarvet. Utgångspunkten för utställningarna är den första artikeln i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter; ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

– Det är sjöfolkens berättelser som är vår sjöhistoria. Utan människors berättelser blir alla våra museiföremål och arkivhandlingar svårtydda och kanske rent av värdelösa. Nu gör vi en utställning om manligt homoliv på Svenska Amerika Liniens båtar. På dessa vackra vita båtar som tryggt förde passagerare mellan det gamla Sverige och den nya världen fann flera homosexuella män en frizon. Dessa män är för de flesta av oss en helt okänd grupp av sjöfarare. Utställningen Frizon synliggör deras del i sjöhistorien. Tack vare deras berättelser kan vi återge en tid då Swedish Grace, rederilogistik, kryssningsliv och gaykultur kunde förenas, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet.

Frizon bygger på Arne Nilssons bok ”Såna” på Amerikabåtarna (Normal förlag, 2006). Boken liksom utställningen handlar om homosexuella män i arbetslivet och på Svenska Amerika Liniens fartyg.
Frizon visas i Båthall 1 på Galärvarvet i Stockholm från 25 juni till 24 augusti.
Utställningsproducent: Johanna Haverlind, Sjöhistoriska museet
Formgivare: Tor Cederman
Grafisk formgivare: Cecilia Gustafsson

Bilden: Sjöhistoriska museets utställning Frizon öppnar
i Båthall 1 på Galärvarvet den 25 juni.
Illustration: Cecilia Gustafsson

Länk: www.sjohistoriska.se