29 maj, 2008

Regeringen utser styrelse för Sjöfartsverket

Regeringen utsåg 29 maj ledamöter i styrelsen för Sjöfartsverket. Samtliga ledamöter och ordföranden får nya förordnanden. Vidare utsåg regeringen Jan Sundling att vara ordförande i styrelsen. I styrelsen ingår också generaldirektören för sjöfartsverket, Jan-Olof Selén. Förordnandena gäller från och med 1 juni 2008 till och med 31 maj 2009.


Övriga ledamöter är:

Jan Sundling
Verkställande direktör

Guy Erling
Kommunikationskonsult

Lars Johansson
Professor

Eva Nypelius
Kommunalråd

Lena Göthberg
Senior underwriter

Margareta Lützhöft
Universitetslektor

Elisabeth Nyström
Egenföretagare

Ann Frisk
Utvecklingschef

Billy Wallroth
Personalföreträdare

Tapani Hoffren
Personalföreträdare

Göte Karlsson
Personalföreträdare

Länk: www.sjofartsverket.se