3 juni, 2008

Lantmännen Aspen inviger mobil tankstation för Aspen alkylatbensin

Tisdagen 10 juni inviger Lantmännen Aspen och Romelanda Motorsågsservice den första mobila tankstationen för Aspen alkylatbensin. Platsen är Kungälv som − likt många andra mindre orter − nu får bättre tillgång till alkylatbensinen. Den mobila tankstationen i Kungälv är först ut i Lantmännen Aspens nya satsning och kommer att fungera som en referensanläggning. Målet med satsningen är att kunderna ska kunna tanka den miljöanpassade petroleumprodukten alkylatbensin från pump, vilket är såväl billigare som mer flexibelt och rationellt för dem. Hittills har Aspen-återförsäljare på ett 60-tal orter i Sverige visat intresse för en egen mobil tankstation.

Lantmännen Aspen är marknadsledande på alkylatbensin i Sverige och resten av Europa. Bolaget tillverkar och marknadsför alkylatbensin, som är en miljöanpassad petroleumprodukt för främst småmotorer såsom gräsklippare, motorsågar, skotrar, båtmotorer och mopeder. Alkylatbensin är inte bara skonsam för miljön utan också bevisat bättre för användaren och motorn. Lantmännen Aspen ingår i Lantmännenkoncernens affärsområde Energi.

Lantmännen Energi har en nyckelroll i omställningen till förnybar energi. Affärerna bedrivs inom biodrivmedel, fasta biobränslen, värme samt maskin och miljö. Varumärkena heter Aspen och Agrol. Lantmännen Energi ingår i Lantmännen som är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 42 000 lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor.

Länk: www.lantmannen.com