4 juni, 2008

Medel mot bakterier i diesel

Pressrelease: Endast 100 ppm vatten i en dieseltank räcker för att mikroorganisk tillväxt kommer att ske. Kontaminationen av diesel kan ske allt ifrån tillverkningen, tankbilar, tankstationen och slutligen i din egen bränsletank. Problem så som igensatta filter, spridare, bränsleledningar och korrosion blir ofta resultatet av detta.

Bränsletankar har alltid en viss mängd vatten . Detta beroende av den normala kondens som förekommer. I gränsskitet mellan diesel och vatten växer dessa bakterier, som bildar slem, alger mm. Nyare motorer har dessutom känsligare insprutningssystem och kräver ett rent bränsle.

Diesel Plus, är ett tillsatsmedel som förhindrar och bryter ned bakterie-, svamp- och slambildning. Upp till 4% besparing på bränsle genom att tillsatsen höjer CETAN-talet. Motorn går tystare, mjukare och begränsar avgasröken. ”Spikandet” hos en kall motor minskar. Innehåller smörjning för injektorerna vilket minskar förslitning. Enkel förpackning med dosering. Blandning 1:1000. En flaska 500 ml räcker till 500 liter diesel.

Import: Bejting International AB, 08-755 43 34