3 juni, 2008

Ny hamn invigd på Västkusten

I strålande solsken invigdes i början av maj Getskärs Marina Förenings nya hamnanläggning.

Hamnen är ett välkommet tillskott av båtplatser för fritidsbåtägare på Västkusten. Redan 2002 samlades ett antal entusiaster i då nybyggda villaområden strax söder om Stenungsund för att undersöka intresset för en småbåtshamn i närområdet och året därpå bildades sedan Getskärs Marina Förening. Bygglov och miljöprövningar tar, som alla vet, sin tid men med rejält stöd från Stenungssunds kommun och en engagerad projektledare i styrelseledamoten Bo Bergqvist kan nu 148 båtägare glädja sig åt var sin båtplats i norra delen av Hakefjorden. Föreningen arrenderar vattnet av kommunen men äger sin hamn och enligt ordföranden Jan Carlsson finns det redan planer på att också bygga en klubbstuga. Entusiasm tycks aldrig ta slut.

Genom ledamoten Anders Ringblom, som varit en av flera drivande krafter i föreningen, bjöds det under invigningsdagen på information om bland annat brand, eldsläckare och gasol ombord av Räddningstjänsten, uppvisning med båt och personal från Sjöräddningssällskapet och uppvisning av Svenska Sökhundsgruppen. Till allas glädje tillhandahöll föreningen också kaffe, läsk, korv och bröd mm till alla hundratals besökare som sedan promenerade ut på de nyanlagda bryggorna.

Text & foto: Lars Afzelius

Bildtext:
Kommunalrådet Ove Andersson klipper bandet till den nya hamnen tillsammans med en glad styrelse.