4 juni, 2008

Ny version släppt av båtklubbsprogrammet

Båtunionens Administrativa System, BAS, och i synnerhet klubbmodulen BAS-K, fortsätter utvecklas i hög takt. När denna artikel publicerats har vi nyligen släppt release 1.3. Eftersom det är webbapplikationer får alla användare tillgång till senaste versionen omedelbart när den införs. Väsentliga punkter i den här uppdateringen är betydligt förbättrad medlemshantering i BAS-M, förbättringar i ekonomiavsnittet i BAS-K samt massor av ”småfix”. Förbättringarna i BAS-M gör att det blir mycket enklare att registrera familjemedlemmar. I ekonomidelen har vi förstärkt funktionerna för kreditering och delbetalningar.

Vad är BAS? Kanske du nu tänker. Detta är benämningen för Svenska Båtunionens webbaserade IT-system. BAS är ett fantastiskt bra system och ett modernt IT-stöd för hela SBU-sfären.

Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer, besiktningsmännen, SBU-funktionärer, alla har sin del i BAS. Systemet utgörs av ett antal, mer eller mindre, integrerade moduler där BAS-K, administrationsstöd för båtklubben, är den dominerande delen. Övriga moduler är BAS-M för medlemshantering (integrerad med alla andra moduler, medlemmen är det centrala), BAS-F båtförbundens administrationsstöd och BAS-B säkerhetsbesiktningens register.

I BAS-K kan klubben hantera sin hamn och sitt varv inklusive utlåning (t ex nyckelhantering), schemalagda aktiviteter (t ex vakthållning) och fakturering med reskontra av alla avgifter kring detta.

Ni är många som använder BAS-K och många fler är på gång. Vi är angelägna att ni får igång regionala användargrupper där ni kan utbyta erfarenheter och samordna era önskemål om utveckling av BAS. Se till att ert båtförbund tar tag i detta, de får starthjälp från SBU om de vill. I diskussionsforumet för BAS-K kan du redan nu få en hel del hjälp.

Glöm inte dela med dig av dina tips!

Patrik Lindqvist
SBU kansli

Länk: www.batunionen.com