18 juni, 2008

SBU-seminarium ”Skärgårdsturister är det bra det?”

Tisdag 8 juli 2008 kl 1400 – 1500 Folkuniversitetets lokaler Skeppsbron 18 Visby Vad betyder fritidsbåtslivet för det lokala näringslivet i skärgårdsglesbygden? En skärgårdsbo har ofta många uppdragsgivare. Det finns exempel på öar där 30 boende har cirka 20 företag för att kunna bedriva sina olika verksamheter. Skärgårds- och kustsamhällenas ekonomi vilar ofta på flera ben, ett av de ben som ökat betydligt på senare tid är besöksnäringen.

Mer än 2,5 miljoner svenskar vill vara ute på sjön. De är också intresserade av upplevelser runt båtlivet. I praktiken ställer dessa grupper nya krav på besöksorten som tillgång på övernattning, varvsservice, restauranger, guider m.m. Många fritidsbåtsägare har idag möjlighet att nyttja sin båt under perioden maj till september. Men de möts ofta av ett begränsat serviceutbud under våren och hösten, den tid då skärgården erbjuder en fantastisk naturupplevelse. Detta innebär ett krav på en ökad mångfald av det lokala serviceutbudet. För att skärgårdsbefolkningen ska få lönsamhet på sin serviceverksamhet till skärgårdsturisterna är det dessutom nödvändigt med en säsongsförlängning av skärgårdsturismen.

Under 2008 har frågan om bränsletillgången i skärgårds- och kustsamhällena ställts på sin spets då ett av de större bränslebolagen sagt upp kontraktet med alla sina sjöstationer. Vad händer när sjömacken inte finns kvar? Kommer båtturisterna då också eller väljer de att åka till andra platser. Kan avvecklingen av sjöstationer innebära att den så kallade ”dunkningen” ökar.

Behövs det ett riksgemensamt utvecklingsprogram för Sveriges skärgårdar?

Seminariedeltagare: Riksdagsman Rune Wikström, Landstingsrådet Gustav Andersson, Kommunalrådet Peter Roslund, Direktör Bisse Alm, Visit Skärgården och Generalsekreterare Hans W Berglund, Svenska Båtunionen.
Seminarieledare Bengt Anderhagen.

Efter seminariet bjuder SBU på kaffebuffé. där man kan ventilera sina tankar med övriga deltagare. För att kunna välja storlek på kaffepannan är vi tacksamma om du mailar din anmälan till visby@batunionen.com

Foto: Nimbus Boats.