9 juni, 2008

Nimbus Produktion i Visby AB varslar 60

Under torsdagen den 5 juni meddelades att 60 anställda kommer att varslas på produktionsenheten i Visby. Nimbus Produktion i Visby AB på Gotland har flest anställda och på grund av lägre efterfrågan samt försäljningen av Maxi Yachts har verksamheten övertalighet och behöver anpassa kapaciteten. … ”Med anledning av den vikande konjunkturen och minskade efterfrågan inom båtbranschen är vår bedömning att vi kan stå inför en längre konjunkturnedgång. Med hänsyn till det förändrade marknadsläget har jag beslutat att anpassa produktionskapaciteten och strukturen för Visbyenheten” säger Christer Winberg, verkställande direktör för Nimbus Produktion i Visby AB. Fackliga förhandlingar kommer att inledas under torsdagen den 5 juni.