5 juni, 2008

MRCC Online – aktuell sjöräddning på webben

Nu startar Sjöfartsverket bloggen “MRCC Online” för fortlöpande information om pågående och aktuella sjöräddningsinsatser.

Att tillgodose allmänhetens och massmedias behov av fortlöpande information om aktuella sjöräddningsinsatser har alltid varit en del av Sjöräddningscentralens uppdrag. Men eftersom huvuduppgiften alltid är att rädda liv, presenterar de en rationell informationstjänst för media och allmänhet.

MRCC Online är en levande webbsida, som uppdateras fortlöpande. Sidan nås under huvudrubriken Press

Länk: http://www.sjofartsverket.se/mrcconline

Startsidan visar alla ärenden, där något skrivits de senaste två dygnen. Det finns möjlighet att förfina sökningen eller att gå längre bakåt i tiden (max 2 månader). Det som visas här är en rubrik och en kortfattad beskrivning. En färgindikator visar om ärendet är pågående (rött) eller avslutat (grönt).

I fråga om mindre händelser finns ingen ytterligare information. Men om ett tidsintervall visas, innebär det att det finns flera dagboksnoteringar som rör detta ärende. Genom att klicka på rubriken, kommer man till en ny sida med alla ärendets händelser.

Vi har som ambition att, vid större händelser, hålla ärendet uppdaterat fortlöpande. Det kan därför vara en god idé att ladda om sidan ofta, för att se om något nytt har skrivits.

När det gäller mindre allvarliga händelser, kommer vi att skriva in dessa när tillfälle ges – vanligen en gång per dygn.