30 juni, 2008

Marstrand blir stopp i Volvo Ocean Race

För Marstrands del blir det säkert det allra största evenemanget som någonsin hållits här och med en mycket stor exponering under ett års tid. Marstrand kommer att befinna sig i blickfånget för seglingsintresserade över hela världen tillsammans med orter som Kapstaden, Rio de Janeiro, Singapore, Boston, St. Petersburg m.fl. Mer information om Volvo Ocean Race kan Du få på deras hemsida, www.volvooceanrace.org

På bilden som togs i samband med att avtalet mellan Marstrand och Volvo Ocean Race skrevs under syns Jeremy Troughton th., Operation Director Volvo Ocean Race, med Claes-Göran Nilsson, längst tv; initiativtagare till VOR Marstrand samt Anders Holmensköld, kommunalråd i Kungälvs kommun. Bilden bifogas för fri publicering.

Det är Classe Nilsson som är initiativtagare till idén om att förlägga ett av stoppen på VOR till Marstrand och som har sett till att få idén i hamn. Vi från Team Marstrand och Kungälvs kommun sida har supportrat, och stödjer projektet till fullo.
Classe tycker att Marstrand är perfekt med sina naturliga förutsättningar för ett stopp och har en vision att vi på Marstrand skall kunna bygga upp både kunskap och organisation så att vi själva skall kunna ta hand om sådana här stora evenemang även i fortsättningen. Se bifogad pressrelease från Volvo Ocean Race.

– För Team Marstrand, som består av de turistanknutna företagen på Marstrand, är det näst intill högsta vinsten att få ett sådant här arrangemang just nu, säger Bengt Nejdebring, v.ordf i föreningen.

– Vi hoppas att Volvo Ocean Race skall bli för Marstrand vad friidrotts VM 95 blev för Göteborg, dvs startpunkten där kommun, hela näringslivet och de boende tillsammans börjar utveckla besöksnäringen. Tillsammans med Match Cup Sweden, Marstrands årliga stora seglingstävling, får Marstrand en helt unik position i seglingsvärlden. Förhoppningsvis kan vi ganska snabbt få igång ett eller ett par olika hotellbyggen som så väl behövs på Marstrand samt några andra projekt som väntar på starttecken.

– Vi har vetat om ett tag att det varit på gång, men nu när det är klart känns det givetvis fantastiskt kul att vi kunnat få hit detta globala arrangemang till Kungälvs kommun, säger kommunalrådet Anders Holmensköld.
– Marstrand är ju en del av Göteborgsregionen och det känns roligt att få vara värd för den stora publik som detta kommer att locka.

På bilden t.v. får Kungälvs kommunordförande Elisabeth Mattsson ta emot en modell av en VO70 båt av Anders Löfgren, strategiskt ansvarig för Volvo Ocean Race.

– Det är väldigt roligt att Volvo har valt Marstrand till ett av stoppen på Volvo Ocean Race, säger Elisabeth Mattsson. Stora evenemang är viktiga och ger fantastiska möjligheter inte minst för vår vackra kommundel Marstrand, men även för Kungälvs kommun i helhet.

Om att förlägga ett stopp till Marstrand säger Knut Frostad, CEO, Volvo Ocean Race,
– Detta är stort för racet. Jag har själv seglat i Marstrand vid ett flertal tillfällen och vet hur mycket våra seglare kommer att tycka om öns utmärkta gästfrihet.

I månadsskiftet påbörjas arbetet för att göra Volvo Ocean Race stoppet i Marstrand 2009 till en riktigt stor seglarfest för seglarna, sponsorerna, media, de boende och inte minst för alla besökarna.