30 juni, 2008

Världsnaturfonden och KSSS i samarbete för ett friskare Östersjön

WWFs sommarkampanj mot övergödning och för ett friskare Östersjön får nu stöd av KSSS med sina tusentals båtägare och seglare. Alla deltagare i kappseglingen Eurocard Gotland Runt 2008 seglar med en blågrön östersjövimpel som symbol för ett friskt hav.

– Vi är glada över stödet från KSSS och de båtägare och seglingsengagerade som är beredda att vårda och ta ett ökat ansvar för naturen och havsmiljön kring Östersjön. En frisk Östersjö är en förutsättning för ett rikt liv till sjöss, säger Åsa Andersson, chef för WWFs Östersjöprogram.

Samarbetet mellan WWF och KSSS är en långsiktig satsning som på sikt ska lära alla fritidsbåtägare hur de kan dra sitt strå till stacken för ett levande Östersjön.

Övergödning är en av de största orsakerna till Östersjöns dåliga hälsa. Den skadar i första hand djur och växter men drabbar också indirekt fiske, bad och båtliv. Ett av de mest de mest påtagliga bevisen är den årliga algblomningen och att utbredningen av döda havsbottnar ökar. Sju av de tio största döda bottnarna i världshaven finns i Östersjön.

– Vi arbetar långsiktigt tillsammans med alla länder runt Östersjön för att påverka beslutsfattare och minska utsläppen av gödande ämnen. Visionen är att Östersjön blir en region där ekonomisk utveckling och omsorg om naturen går hand i hand. I år lanserar vi Östersjövimpeln på temat ”Stoppa övergödningen – Hissa Östersjövimpeln”. Genom att bära rockmärket eller hissa vimpeln på båten eller bryggan kan människor agera för ett levande hav, säger Åsa Andersson.

– Miljöarbetet är också allt viktigare för KSSS. Vi har sedan länge ett starkt engagemang i miljöfrågor och arbetar tillsammans med kommunen på en långsiktig och miljömässigt hållbar lösning på hur vi ska kunna hantera expansionen av besökande båtar i Sandhamn. Vi behöver mer bryggkapacitet, bättre service-anläggningar som toaletter och duschar och vi måste hitta smarta och enkla lösningar för att ta hand om båtarnas sopor och svartvatten, säger Fredrik Feldreich, ansvarig för Eurocard Gotland Runt på KSSS.

Miljötips:

· Tvätta med miljömärkta och fosfatfria tvätt- och diskmedel.

· Töm inte båttoan eller avloppsvattnet i havet.

· Ät inte torsk eller andra arter av fisk och skalldjur som hotas – följ råden i WWFs konsumentguide ”Fisk till middag”.

· Använd inte giftig båtbottenfärg. Tvätta och skrubba istället undersidan av båten. Kör båten på alkylatbensin och byt ut tvåtaktsmotorn mot en fyrtaktare. Kör mindre bil och välj miljöanpassade fordon och bränslen.

· Släng inte skräp eller hushållsavfall i sjöar, åar och hav. Respektera fågelskyddsområden och håll hunden kopplad.

Läs mer om kampanjen och samarbetet på www.wwf.se