9 juli, 2008

Avtal om järnvägsbro i Motala klart

Efter två års förhandlingar är ett avtal klart mellan AB Göta kanalbolag och Banverket. Avtalet reglerar bland annat antalet broöppningar vid Göta kanal, när dubbelspår med ny järnvägsbro byggs genom Motala. Parterna har kommit överens om att järnvägsbron då öppnas 20 gånger per dygn under högsäsong, vilket väl motsvarar dagens öppningar.

Göta kanal fyllde 175 år i fjol och är i dag en av Sveriges mest välbesökta och kända turist-attraktioner. I Motala korsas dess väg av en öppningsbar järnvägsbro. I takt med att efter-frågan på miljövänliga järnvägstransporter har ökat har Banverket fått i uppdrag av regeringen att bygga dubbelspår på sträckan Hallsberg-Mjölby. Den nya dubbelspåriga bro som då byggs genom Motala har kapacitet för fler tåg.
Banverkets förslag har väckt lokal opinion. Man är orolig för att ökad tågtrafik kan äventyra kanalens långsiktiga överlevnad och påverka trafiken med fritidsbåtar negativt.
För att säkra både tåg- och båttrafiken har nu alltså Banverket och AB Göta kanalbolag skrivit under ett avtal.

– Det här är en viktig överenskommelse och det känns angeläget att båda parter är nöjda. Nu kan vi arbeta vidare för miljövänlig och säker gods- och persontrafik på sträckan, säger Daniel Öholm, distriktschef på Investeringsdivisionen, Banverket.

Avtalet innebär bland annat att Banverket garanterar att båttrafiken inte påverkas mer än ”av ringa betydelse” av den nya bron. Samma hänsyn gäller vid underhållsarbete. Järnvägsbron kommer att vara öppningsbar 15 april till 15 oktober, med högsäsong juni-augusti. Då är målsättningen att bron ska öppnas 20 gånger per dygn, kl 08.00-20.00 upp till 15 minuter vid varje tillfälle.

– Efter förutsättningarna som råder tycker vi att vi har fått till ett avtal där alla parter kan känna sig nöjda. Avtalet garanterar ett levande båtliv på kanalen även i fortsättningen, säger Anders Donlau, vd på AB Göta kanalbolag.

Arbetena med ett dubbelspår på sträckan Motala-Mjölby har inletts på den södra etappen, men sträckan genom centrala Motala är fortfarande på planerings- och beslutsstadiet.
Byggnationer kommer sannolikt inte att kunna starta förrän tidigast år 2009.