11 juli, 2008

Kryssningsbranschen försvarar sig

Cruise Lines International Association (CLIA), världens största branschorganisation för kryssningsindustrin bekräftar idag på nytt branschens fortsatta miljöengagemang samt avancerade avloppshantering, för att bemöta det offentliga uttalande rörande internationella kryssnignsfartyg som trafikerar Östersjön.

I ett nytt uttalande säger Mats Abrahamsson, programchef för Världsnaturfondens internationella Östersjöprogram, “Det är ett ansvar som ligger på var och en som trafikerar Östersjön att ta hand om avfall på ett ansvarsfullt sätt.”

Terry Dale, vd för CLIA, säger:
“En ny studie utförd av den finska forskningsorganisationen VTT, rapporterar att kryssningsfartyg endast bidrar till en mycket liten del av de näringsämnen som släpps ut i havet, det vill säga mindre än 1 procent.”

“CLIAs medlemsföretag har sedan länge en stringent behandling för avloppsvatten. Vi har arbetat sedan ett decennium överensstämmande med praxis. Dessutom, sköter vi avfallshantering vid de hamnar i Östersjön där det är möjligt. Vidare har kryssningsföretag dessutom investerat hundratals miljoner dollar i avancerade reningssystem ombord på fartygen för att kunna behandla avloppsfall enligt den bästa standard som finns tillgänglig. ”

“Branschen är djupt engagerad i att skydda miljön och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med WWF, hamnarna, sjöfartsindustrin, landbaserade faciliteter samt lokala regeringar för att bevara Östersjön för kommande generationer.”

Terry Dale noterar att CLIA sedan 2007 arbetar tätt tillsammans med WWF för att dela information och hitta lösningar till Östersjöregionens miljöutmaningar. Han har även kallat till samarbete från ett flertal land- och havsbaserade aktörer.

“En verklig effektiv insats skulle även inkludera jordbrukhantering, industrifaciliteter, kommunala reningsverk, utöver hamnar och sjöfartsindustrin,” säger Terry Dale.

Alla medlemmar av Cruise Lines International Association som trafikerar Östersjön – samt över hela världen – möter eller övergår utsläppsstandard för avlopp utfärdade av International Maritime Organization, enligt Terry Dale.

VTTs studie finns tillgänglig på: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2007/T2370.pdf.