11 juli, 2008

Briggen Tre Kronor vill ha dialog med SEKO Sjöfolk

Briggen Tre Kronor blev efter mer än 10 års arbete helt färdigbyggd 5 juni 2008, och inledde sin 2 månader långa jungfruresa på nationaldagen. Briggen etableras nu som en ambassadör för Östersjöregionen med fokus på miljö, handel och ungdomar. Detta har manifesterats med stor framgång i de länder och städer vi hittills besökt Mariehamn, Helsingfors, Tallinn, Riga och Visby.

Pressrelease:

Bakom framgångarna med jungfruresan står en stor mängd volontärer samt en mindre grupp anställda. Yrkesbesättningen består av 5-6 man, i åldrarna 20-30 år, vilka samtliga har individuella avtal med bra villkor, vilket inkluderar pension och livförsäkring via FORA. Dessutom ingår fullt P & I försäkringsskydd via Alandia (nivå 20 miljoner Euro).

Vi har tidigare haft kollektivavtal med Skog- och Träfacket för våra skeppstimmermän. Under hela byggtiden har vi haft en kontinuerlig och positiv dialog med SEKO Sjöfolk och inför jungfruresan fi ck vi uppfattningen vi tills vidare kunde avvakta med att teckna kollektivavtal. I stället tecknades individuella avtal med var och en av de anställda.

En representant för SEKO Sjöfolk krävde i söndags av en anställd hos Briggen Tre Kronor AB, att han inom ett dygn skulle teckna ett kollektivavtal för de ombordanställda. Bolagets ledning har meddelat att vi gärna förhandlar med fackförbundet, men inte under semesterperioden då alla inte kan samlas. Vid nästkommande ledningsgruppsmöte i augusti kommer frågan att tas upp.

Länk: www.briggentrekronor.se