14 juli, 2008

Ny regel vid EM i Marstrand

Förra gången båtar i IMS-klassen tävlade om europamästerskap i Marstrand var 2001. I sommarens EM den 3 – 9 augusti, seglar man efter en ny regel som ska vara mer rättvis.

Mätchefen Tommy Andersson berättar:

– IMS är den överordnade regeln. Under den finns ORC International, som EM kommer att segla under i år. Skillnaden är att man tittar mer på stabilitetsfaktorer, deplacement och segelyta nu. Tidigare har stabila och långkölade båtar varit gynnade, vilket alla har vetat om. Nu kommer det att bli mer rättvist.

Den nya eglen har börjat gälla i år. Sedan februari har man seglat efter ORCI-regeln i Medelhavet. I Sverige har vi också testkört ett antal båtar. I Finland har de gått igenom i stort sett hela sitt båtbestånd som har varit IMS-mätt.

Det bler en del annorlunda hantering när båtarna kommer och ska mätas inför starten till årets EM. Men Tommy Andersson är inte orolig.

– Jag ser inte detta som något stort problem. Flera av oss har arbetat med IMS ett antal år. Hälften av oss var med under EM 2001. Det krävs lite mer plats nu eftersom det finns en ytregel när det gäller segel. Lite fler uträkningar blir det och fler datorer behövs. Även förändringar när det gäller säkerhetsutrustning har skett. Lite nytt har plockats in där. Men vi kommer att få bra övning innan EM vid kommande havskappseglingar, försäkrar Tommy Andersson.