16 juli, 2008

Hanse Yacht stärker service och försäljning i Norden

Hanse Yacht AG är idag ett av de största europeiska varven och stärker nu sina nordiska aktiviteter med ett nytt service- och försäljningscenter i Dragör, Danmark.

Scandinavian Yacht Center Dragör A/S är ett nyetablerat nordiskt service- och försäljningscenter i Dragör på Amager, Danmark, för de populära segelbåtarna Hanse och Moody samt för Fjord motorbåtar. Det nya företaget bildas tillsammans av Marineparken ApS i Fredericia, Bryggan i Väst AB i Marstrand, Dragör Bådverft ApS samt HanseYachts AG som också står bakom Moody och Fjord.

Scandinavian Yacht Center Dragör A/S skall erbjuda förstklassig service av Hanse, Moody och Fjord. Företaget ligger strategiskt placerat och passeras av båtar på väg från varvet i Tyskland till Sverige, Danmark och Norge. Det nya servicecentret kommer också erbjuda service till begagnade båtar och även erbjuda vinterförvaring.

Det nya företaget skall dessutom täcka södra Sverige och östra Danmark vad gäller försäljning av Hanse, Moody och Fjord. Inledningsvis kommer det att resas ett större utställningstält med visning av Hanse, Moody och Fjord – på lite längre sikt kommer det att byggas permanent utställningshall med tillhörande försäljningskontor och servicehallar.

Detta spännande samarbete mellan den svenska och den danska generalagenten för Hanse, Moody och Fjord samt med det väletablerade Dragör Bådvaerft ger nu ett stort gränslöst och unikt nordiskt servicenät för ägare av de tre nämnda båtfabrikaten. Samtidigt säkrar samarbetet snabbare leveranstider då nätverket samlat kommer att hantera flera hundra nya båtar per år.

Respektive generalagent i samarbetet vill framöver också erbjuda kvalificerad service på Hanse, Moody och Fjord. Geografiskt täcker nätverket ett stort nordiskt område med Marineparken GmbH i Flensburg, Marineparken ApS i Fredericia, Scandinavian Yacht Center Dragör A/S, Bryggan i Väst AB i Marstrand samt Bryggan i Väst AB i Stockholm.