19 juli, 2008

Nya kombinationsfartyg till Kustbevakningen

Den 16 juli skrev Kustbevakningen kontrakt med Peene Werft på fyra nya kombinationsfartyg av typ KBV 031. Beställningen omfattar också en option på ett femte fartyg som kan beställas fram till den 31 december i år. Peene Werft ligger i Wolgast, Tyskland, och är ett varv inom Hegemann-koncernen.

Det första fartyget ska levereras i april 2011 och de följande tre med fyra månaders intervaller. Därmed kommer alla fartyg att vara levererade 2012. Inriktningen är att placera ett fartyg i varje kustbevakningsregion för att ersätta en del av de äldre miljöskyddsfartygen i den nuvarande flottan.

Benämningen kombinationsfartyg innebär att fartygen ska tjänstgöra som miljöskydds- och övervakningsfartyg med alla de uppgifter som Kustbevakningen har i dag; t.ex. sjötrafik- och miljöövervakning, gräns-, fiske-, tull- och polisiära kontroller till sjöss.

Fartygen är avancerade miljöskyddsfartyg och kan ta upp och lagra 250 m³ olja i egna tankar. De är också väl utrustade för sjöräddning i alla väder. Fartygen har bl.a. en rescue-båt placerad på en ramp i aktern, och har möjlighet att bekämpa bränder till sjöss och i hamnar. Den operativa förmågan blir väsentligt större än den hos dagens miljöskyddsfartyg.

Ordersumman är 86,3 miljoner euro för fyra fartyg.

Tekniska data:
Längd: 50,1 meter
Bredd: 10,4 meter
Djupgående: 3,0 meter
Deplacement: 896 ton
Fart: 15,5 knop