6 augusti, 2008

En man saknas sedan segelbåt strandat vid Höganäs

En man saknas efter att en tysk segelbåt standat utanför Höganäs, troligtvis redan på måndagskvällen. Området genomsöks med flygplan, helikopter, båtar och hundpatrull.

Nedanstående klippt från Sjöräddningscentralens blogg MRCC – Online. Läs mera här:

http://www.sjofartsverket.se/mrcconline

2008-08-05 07:00 Larm från privatperson som ser en strandad segelbåt ett par hundra meter ut från Strandbaden, Höganäs. Den ligger på sidan med botten mot stranden. Man kan skönja vad som kan vara en bruten mast. Ser inget folk i närheten. Observerade den för ca 1 timme sedan.

2008-08-05 07:22 Trepartskonferens med larmaren och SSRS Höganäs. Överens om att det enklaste är att nå den landvägen.

2008-08-05 07:55 Enheter på plats vid båten. Tysk segelbåt, 8-9m med namn Sinus.

2008-08-05 08:01 Räddningstjänsten Höganäs bekräftar att båten heter Sinus med hemmahamn Heligehaven. Strömmen påslagen, rigghaveri. Kölen sitter djupt i sanden. Autopilot påslagen.

2008-08-05 08:01 Dansk helikopter Rescue 504 på väg mot platsen.

2008-08-05 08:18 Ytterligare en observatör berättar att han sett segelbåten ligga på samma plats kl 20:30 måndag kväll, liggande på samma sätt.

2008-08-05 08:38 Rescue 504 i området och startar sök vid Höganäs och går norröver.

2008-08-05 08:40 Räddningstjänsten fått detaljerade ägaruppgifter från båten.

2008-08-05 08:41 Sjöräddningssällskapets Lars Lindfelt från Höganäs på väg mot området. Söker strandnära norröver.

2008-08-05 09:00 Det har varit en person i segelbåten. Han har enligt frun seglat från Marsstrand i lördags och var på väg till Köpenhamn. Han är hemmahörande i Tyskland och i 55-års åldern.

2008-08-05 09:10 Polisen har larmat hundpatrull som skall söka av stranden samt att LKC kollar sjukhusen.

2008-08-05 09:30 MRCC Bremen, tyska sjöräddningscentralen, medelar att man talat med anhöriga i Tyskland. Senaste kontakten i lördags, då man låg i Marstrand och avsåg segla söderut genom Öresund. Skulle möta frun idag i Köpenhamn.

2008-08-05 09:32 MRCC Århus meddelar att räddningssällskapet Helsingör deltar i söket, avsöker strandnära på danska sidan sundet.

2008-08-05 09:55 Kustbevakningsflyget KBV 587 på väg mot området

Läs vidare om aktuella sjöräddningsinsatser på MRCC Online: http://www.sjofartsverket.se/mrcconline .

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för Sjöräddningen i Sverige. I Göteborg finns Sjöräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Flygräddningscentralen, Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.