6 augusti, 2008

Man över bord från rysk segelbåt i Södra Östersjön

En man saknas och befaras ha drunknat, sedan han fallit överbord från en rysk segelbåt söder om Öland. Nedanstående information hämtad från Sjöräddningscentralens Blogg MRCC – Online, http://www.sjofartsverket.se/mrcconline .

2008-08-05 00:42 Mayday-anrop (dålig förbindelse) från fartyget som berättar om en person som fallit överbord.

2008-08-05 00:51 Fått bekräftat via annat fartyg, position 55° 49,1N 016° 39,9E. Positionen ligger 25 sjömil sydsydost om Ölands södra udde.

2008-08-05 00:57 Ytterligare information framkommer att det är en rysk segelbåt, där befälhavaren fallit överbord. Det är 6 personer ombord, på väg från St Petersburg till Hamburg. Det blåser 50-60 knop sydvästlig vind och grov sjö.

2008-08-05 00:59 Larmat räddningshelikoper Lifeguard 904 från Ronneby.

2008-08-05 01:10 Ber danska Sjö/Flygräddningen om dansk helikopter från Rönne.

2008-08-05 01:53 Handelsfartyg framme på platsen.

2008-08-05 02:46 Ett handelsfartyg har nu fått över en lina till segelbåten. Skall försöka dra dem över till läsidan och om möjligt evakuera besättningen.

2008-08-05 03:30 De 6 besättningsmännen från den ryska segelbåten är nu ombord på ett av handelsfartygen.

2008-08-05 03:35 I samråd med deltagande handelsfartyg och sjöräddningsenheter gjort den bedömningen, att fortsatt sök med rådande svåra väder och dåliga sikt är meningslöst. Den eftersökta saknar dessutom flythjälpmedel.

2008-08-05 04:56 Den saknade besättningsmeddlemen ej funnen, söket avbrutet pga. hårt väder. Det Gibraltar flaggade handesfartyget Norderroog lyckas rädda dom kvarvarande 6 personerna från segelbåten.

Läs vidare om aktuella sjöräddningsinsatser på MRCC Online: http://www.sjofartsverket.se/mrcconline .

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för Sjöräddningen i Sverige. I Göteborg finns Sjöräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Flygräddningscentralen, Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.